ز سید بحرالعلوم نقل شده: 
که در خواب دیدم که به خادمت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها مشرف شدم و جدۀ بزرگوارم کاسه ای از آش به من داد و خوردم که هرگز آن طور آشی نخورده بودم، بسیار با لذت بود. 
تا آنکه بعد از مدتی به زیارت خراسان مشرف شدم، در نیشابور، میزبان آش آورد که به نظرم مثل همان آش بود که در خواب خورده بودم و شباهت به آن داشت. 
از میزبان پرسیدم: این آش چه نام دارد؟ 
گفت: در این منطقه این را آش فاطمه سلام الله علیها می گویند. [1] 
ای عصمت حق بنت رسول ادرکنی 
ای مات جلال تو عقول ادرکنی 
ام النجباء شفیعه روز جزا 
یا حضرت زهرا بتول ادرکنی 
«صغیر اصفهانی» 


[1] داستانهائی از زندگی علماء از قصص العلما: ص 30


دسته ها :
جمعه بیست و هشتم 1 1394
X