گریه حضرت زهرا سلام الله علیها سید جلیل وبزرگوار(حاج سید حسین رضوی) نقل نمود:یکی از موثقین بحرین حضرت زهرا سلام الله علیها را در عالم رویا دید که حضرت در میان جمعی از زنان گریه وزاری ونوحه برای فرزند شهیدش حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می کند واین بیت شعر را میفرمود:وا حسینا وا ذبیحا من قفاوا حسینا وا غسیلا بالدمایعنی وای بر حسینم وای بر کشته ای که سرش را از پشت سر از بدنش جدا کردندوای بر حسینم  که غسلش با خون بودگوید :از خواب بیدار شدم در حالی که گریه می کردم وآن بیت شعر را برزبان می خواندم(کرامات الحسینیه ص14)
دسته ها :
شنبه پنجم 10 1388
X