فاطمه یعنی: که توصیفش خطاست        

 

فاطمه یعنی: که او سر خداست       

فاطمه یعنی:خدا را مظهر است    

فاطمه یعنی: به هستی رهبر است    

فاطمه یعنی: جلال کردگار   

فاطمه یعنی: گل پروردگار   

فاطمه سری است ناپیدا هنوز     

روح عالم پیش او شیدا هنوز   

فاطمه بنیان گذار عشق بود    

او همان پروردگار عشق بود    

فاطمه یک واژه ی بی انتها     

فاطمه یعنی خطاب هل اتی      

فاطمه یعنی: که قرآن است او     

آیه های نور را جان است او     

فاطمه جان رسول  مصطفی     

فاطمه روح علی مرتضی     

فاطمه کی بود از قرآن جدا       

آنکه او خود بود قرآن خدا     

فاطمه یعنی:به هستی مادر است     

فاطمه آئینه ی پیغمبر است     

فاطمه تفسیر قول کوثر است    

فاطمه تصویر درد حیدر است    

فاطمه ناموس مستور خداست    

فاطمه روحی ز آب وگل جداست    

فاطمه یعنی به امکان مصدر است    

 

فاطمه یعنی که ذاتش جوهر است 

دسته ها :
يکشنبه ششم 11 1387

 

آقای شیخ عبدالله موسیانی از شاگردان آقای مرعشی نجفی نقل  فرموده اند به اینکه حضرت آیت الله مرعشی نجفی به طلاب فرمودند:«علت آمدن من به قم این بود که پدرم سید محمود مرعشی نجفی چهل شب در حرم امیر المومنین علی علیه السلام بیتوته نمود که آن حضرت راببیند،شبی حضرت را دیده بود که به ایشان می فرمود:سید محمود چه می خواهی؟ عرض می کند:می خواهم بدانم قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها کجاست تا آن را زیارت کنم؟ حضرت فرموده بود: من که نمی توانم بر خلاف وصیت آن حضرت قبر او را معلوم کنم.عرض کرد: پس من هنگام زیارت چه کنم؟ حضرت فرمود: خداوند جلال وجبروت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به فاطمه معصومه سلام الله علیها عنایت فرموده است.هر کس بخواهد ثواب زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها رادرک کند به زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها برود.» (به نقل از کتاب فروغی از کوثر _الیاس محمد بیگی ، انتشارات زائر)
دسته ها :
يکشنبه ششم 11 1387
X